Občianská nauka

Filozofia 20. storočia

Ladislav Klíma– Český najextrémnejší filozof a spisovateľ, písal hlavne po hospodách, veľký kacírov, radikálne, toulal sa po lesoch– Vyhynutý mu celá rodina – zážitok smrti, urazil cisárskej rodiny – vyhozen zo škôl– Bol kultivovaný,...

Filozofia 20. storočia – pokr.

Tomáš Garique Masaryk– Narodil sa v Hodoníne 1850 a zomrel 1937– Študoval vo Viedňou sociológii a filozofii, mravný založený človek, zúčastnil sa bojov o rukopisy– Aféra Hilsneriáda => Hilsner bol Žid, zastal sa ho,...

Filozofia 20. storočia – pokr.

Jan Patočka (1907 – 77)– Študoval u nás iv Nemecku, asistent Husserla spoločne s Heidegerem– V 70 rokoch nesmel písať ako za vojnyhttp://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=4951660477237753752&postID=5898345719651798212– Stal sa s Havla a Jiřím háje prvom hovorcom Charty 77...